Kjemper videre mot statlig flyplass

Stortingsrepresentant Jan Simonsen gjenopptar kampen for å fristille Sola og andre flyplasser fra Luftfartsverket.