Åpner for innspill om Byparken

Kommunalstyret for byutvikling har vedtatt å legge bebyggelsesplan/opparbeidelsesplan for sentrale deler av Byparken ut til offentlig ettersyn. Dette betyr at publikum nå får sjansen til å si sitt om planene som har vært utførlig presentert i Aftenbladet nylig.