Lite gehør for sammenslåing i Dalane

Strekninga frå Bore til Ogna kan verte ein av landets vegstrekningar som fårstatus som Nasjonal Turistveg.