Foreslår å flytte boliger

Dårlige grunnforhold gjør at omsorgsboligene på Håbakken på Bryne blir dyrere enn beregnet. Byggelederfirmaet foreslår å flytte de åtte boligene.