Betong-park skjemmer Nærbø

Det er mest grått å sjå når du kjem den søre innkøyringa til Nærbø.Men det er ingen planar om å fjerna «betongparken» som ønskjervelkommen.