Utslitt helsepersonell får ti millioner

Rådmannen har funnet ti millioner til sykehjem og åpen omsorg.Private barnehager får to millioner. Musikkskolen og PPT er blantdem som betaler.