Vann-rensere og filterkanner forurenser

Vann fra vannrensere og filterkanner inneholder ofte langt merbakterier enn vann fra springen.