-Ikke noe støtende

-Jeg så ikke noe støtende den stunden jeg var innom Alexandria, sier Pål Morten Borgli.