Reststemmer kan avgjøre i Oslo

Tekniske problemer med opptellingen av de siste stemmene i Oslo kan forsinke det endelige valgresultatet. Fortsatt gjenstår tellingen av 10.000 oslostemmer.