Ope om ordførar i Hå

Valget i Hå er meir ope enn nokon gong. Partigruppene seier dei vil venta med posisjonering, og utfallet av valet er uvisst.