Det flasker seg for Tou-støtten

Forbrukerne viser hva de mener om Ringnes' trusler om å legge ned Tou bryggeri. I april i år var salget av flaskepils, som tappes på Forus, hele 83 prosent høyere enn i samme måned ifjor.