- Nå må vi verne om landbruksjorda

Åsleik Rannestad frykter økt press for å ta av landbruksjord til boligbygging.