- Burde selv sørget for papirer

Politiet mener den hjemsendte iransk-rumenske familien selv burde sørget for tilfredsstillende papirer, slik at de samlet kunne sluppet inn i Romania.