Rekord i overdose-dødsfall i Stavanger

Tre måneder før nyttår har Stavanger allerede doblet antalletoverdosedødsfall. 11 mennesker er døde til nå mot seks i hele fjor.Totalt i Rogaland er 23 døde av overdoser i år.