Stopp hummer-fangsten

Totalfredning er det mest radikale forslaget fra en forskergruppe som foreslår en rekke tiltak for å redde hummerbestanden.