Vil satse på ungdom

Den nye fritidssjefen i Sandnes, Anders Jaarvik, vil bygge bro over generasjoner.