Fortsetter i styret

Sandnes FK er sikret kontinuitet i styret. Både leder Wiggo Gilje, nestleder Ståle Norheim, styremedlem Bjørn Brodal og sekretær Merete Thorsen har sagt seg villige til å fortsette.