- Dropp bane, sats på buss

— Det snakkes både om å bygge dobbeltspor på jernbanen mellom Stavanger og Sandnes, og bybane. Bruk heller pengene på gassdrevne busser, sier sivilingeniør Arne Norheim.