Varierende erfaring med Aetat-vikarer

Forsøket med vikarer fra Aetat i eldreomsorgen på Storhaug har hatt innkjøringsvansker. Nå koples også Hillevåg på selv om ingen ennå vet hva en avtale for hele kommunen vil koste.