- Uvanlig å tvangsflytte lærere

At lærere fjernes fra undervisningsstillinger mot sin vilje, er helt uvanlig i Sandnes. — Oppsigelser er enda sjeldnere, ifølge opplæringssjef Ingvar Vignes.