Reaksjoner på nye bidragsregler

— Barneloven bør endres. Felles omsorg er best for barn og foreldre, sier Harald Sund i Foreningen 2 Foreldre.