Kamp mot kommunesamanslåing

Nei til kommune— samanslåing med Strand, blir fanesaken til Framstegspartiets nystifta lokallag i Forsand.