Kommunenes gebyrforskjeller skal avdekkes

Jærrådet vil nå finne ut hvorfor Stavanger-folk tilsynelatende må betale mer for vann og avløp enn innbyggere i Sandnes.