Bot for sanddynekjøring

Statens naturoppsyn har de siste dagene anmeldt to bilførere og gitt en rekke andre advarsler for ulovlig innkjøring i vernede sanddyner langs Jærstrendene.