Lensmannen frifunnet

Dalane tingrett frifant i går lensmann Reidar Idsø i Bjerkreim for grov uforstand i tjenesten.