Arbeidstilsynet inn i hjemmetjenesten

Ansatte i hjemmetjenesten kan i praksis ikke stille like vilkår tilarbeidsomgivelser som andre arbeidstakere. Arbeidstilsynet går nåinn for å bedre arbeidsmiljøet med ulike kampanjer.