Skjerper terrorberedskapen

Norske myndigheter har skjerpet sikkerheten rundt olje— og energiforsyninger i frykt for terroraksjoner.