Oppgitt over Skogsholm

Samferdselsdepartementets skepsis til å la fylket overta ansvaret for veier og ferjer fra Staten, vakte reaksjoner i fylkestinget i går.