Fra Randaberg til Bali

Tidligere Grødemkapellan Stein Vangen er igjen i tjeneste og møter unge mennesker i sjokk. Nå på Bali.