Rudolf Meissner

— Glassklirringen er musikk i mine ører! utbryter Rudolf Meissner.