Får skryt - ikke hjelp

Rektor Berit Jaatun ved Iglemyr skole berømmer foreldrene for initiativet.