- Samarbeid skole og idrett kan heve nivået

Petter Dalen ønsker et utstrakt samarbeid mellom Gand videregående skole og idretten i byen.