Havbrukssatsing i Strand halvert

Av ti nye områder som var avsatt til havbruk, kom bare firehelskinnet gjennom administrativ og politisk behandling.