Kollisjon og eksos stengte tunneler

Køene vokste seg lange i ettermiddagsrushet i går da bådeStorhaug-tunnelen og Byfjord-tunnelen måtte stenge.