Militærekspert er i tvil om Jåttå

Jåttå og Reitan må vurderes som likeverdige ved valget av nyttmilitært hovedkvarter i Norge, sier Frp-mannen Anders Mjelde.