Slutt på tilsynsvakter

Rådmannen fastholder at tilsynsvaktordningen ved skolene skal avvikles. Leietakerne må selv ordne vaktholdet.