Regjeringen gir penger til samarbeid

Kommunene på Nord-Jæren vil fremdeles ikke slå seg sammen, men nå har Kommunal— departementet satt av 1,5 millioner kroner for at kommunene skal samarbeide.