Alvheim refser Strand

Politiker John I. Alvheim kritiserer tilbudet som Strand kommunegir en alders dement 77-åring. Han ber sosialministeren gripe inn.