Mange ja til bygg i strandsonen

Kommunene bør ikke få lov til bestemme over strandsonen, mener Naturvernforbundet. De gir altfor mange tillatelser til å bygge i 100-metersbeltet.