Vil slåss for ungdommen

Byen har fått nytt ungdomsråd. Arbeidet med å få til en ungdomskafé står høyt på prioriteringslisten.