Bot for forurensning

Om ikke Rogaland Elpolering får kontroll med forurensningen innen 1. juli, må bedriften betale 10.000 kroner i bot.