- Feig røykelov

Restaurantbaronene Odd Noreger og Arne Joakimsen er helt enige: Deter feigt av statsråd Høybråten å dytte en ny røykelov, samtansvaret for det norske folks helse over på utestedene.