Lyse utreder forsterket nett på Jæren

Lyse Energi oppgraderer hovednettet fra Eigersund til Hå for 25 millioner kroner og utreder behovet for videre nett— forsterkninger på Jæren.