- Meninger knebles ved Sentralsjukehuset

Ansatte ved SiR føler de jobber i en hemmelig bedrift. Diskusjonene går livlig på vaktrommene. Bare der.