- Ingen grunn til å kjøpe flaskevann

Næringsmiddeltilsynet sørger for at alt går riktig for seg i vannforsyningen. En del av arbeidet går ut på å sjekke at vannleverandørene har skikkelig internkontroll. Tilsynet er også på befaringer for å se at alt ser bra ut på anleggene.