Skeptiske til veiprising

Politikerne i kommunalstyret for byutvikling hadde torsdag kveld mange godord å si om storbyanalysen fra kommunene på Nord-Jæren. Analysen, som Aftenbladet omtalte torsdag, beskriver et framtidsscenario som vil føre til at kapasiteten på veinettet vil bli sprengt før 2015 dersom en ikke får til en kraftig omlegging fra dagens bilbruk til mer miljøvennlige transportformer.