Kollisjon mellom buss og motorsykkel

Kårstø: En motorsyklist ble lettere skadd i en kollisjon på strekningen fra Arsvågen til Aksdal.