Reme vil se på saken

Leder i kommunalstyret for helse og sosialsaker, Odd Kristian Reme, Ap, lover å se spesielt på forholdene for CI-opererte barn. Mens Rikshospitalet har helt klare anbefalinger om klassestørrelser og tilrettelegging for barn med CI, har rektorene og PPT bare sine ordinære driftsbudsjetter til rådighet når de skal legge forholdene tilrette for denne gruppen elever.