Geit kan bli vekstnæring

Partene i jordbruksoppgjøret, staten og bondeorganisasjonene, er enige om at det norske geiteholdeet står overfor store utfordringer. WTO-forhandlinger eller ei.