Dama i kjemisk

Vi er privilegerte på Karmøy i forhold til hva våre kolleger iandre deler av Hydro-konsernet opplever om dagen.